TEMEL POLİTİKAMIZ

 • Grubun vizyon ve hedefleri doğrultusunda yapılanmanın dinamik olmasını sağlamak
 • Bünyemizde çalışan insanların verimliliği için çalışmalar yapmakpersoneli geliştirmek ve onlara destek sağlamak.
 • Personel seçiminde ahlak değerleri yüksek, problemsiz, iyi yetişmiş, ani ve rentabl kararlar alıp, düşünebilen elemanları grup bünyesinde kişilik kazandırmak.
 • Kurumsallık çerçevesinde dengeleri muhafaza ederek kurumsallık düzenini korumak.

İŞLEVSELLİK POLİTİKAMIZ

 • Tüm personelin rahat ve gelişimine yardımcı olacak imkanlar yaratmak.
 • Personelin hak ve hukuklarını korumak.
 • Alt zeminlerden gelen fakat gelişmesini hızlı ve dengeli yürütebilen personelin üst düzeylere ulaşabilecek seviyeye gelmelerini sağlamak.
 • Personelin kariyer sağlayabilmesi için sistemler yaratmak.
 • Maaş değerlerinin en adil şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Şirket tüzüklerini yürütmek.
 • Yeni yapılandırılacak hedefler için personeli bilgi sahibi etmek.

İŞ FIRSATLARI

Günümüzde iş dünyasında en değerli faktörün insan olduğunu düşünerek beklenilen hedeflerin doğru yola sapabilmesi için işbirliğine ihtiyacı olan firmamızın prensiplerini de göz önüne alarak, çalışanları arasında sağlıklı bir diyalog sağlayıp, yürüttüğümüz işlerin daha sağlıklı ve ileriye gitmesi amaçlı firma prensiplerini de düşünerek işbirliğine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz.